Obvodová stena

Našimi skladbami stien dokážeme vytvoriť ideálne podmienky na užívanie objektu s nízkymi prevádzkovými nákladmi.

   • OBVODOVÁ STENA 1
   • Maľovka biela 2x+ penetračný náter/Drevený interiérový obklad
   • SDK protipožiarny 12,5 mm
   • Inštalačná medzera 30 mm
   • Parozábranná fólia
   • KVH 140 x 50 mm s medzistojkovou vodorovnou výstužou, polia vyplnené striekanou izoláciou
   • OSB 3, hrúbky 15 mm
   • Vonkajší zatepľovací systém o hrúbke 150 mm alebo 200 mm
   • Lepidlo
   • Sklotextílna mriežka
   • Lepidlo
   • Penetračný náter
   • Omietka silikónová ryhovaná 2 mm
   • Tepelný odpor konštrukcie: R = 8,5 (m².K)/W
Rez obvodovej steny 1 z exteriéru – omietka

Rez obvodovej steny 1 z interiéru – omietka

 • OBVODOVÁ STENA 2
 • Maľovka biela / Drevený interiérový obklad
 • Protipožiarny sadrokartón 12,5 mm
 • Inštalačná medzera 40 mm
 • Parozábranná fólia
 • KVH 140 x 50 mm s medzistojkovou vodorovnou výstužou, polia vyplnené striekanou izoláciou
 • OSB 3 hrúbky 15 mm
 • Vonkajší zatepľovací systém o hrúbke 100 alebo 150 mm s dreveným roštom
 • Lepidlo
 • Sklotextílna mriežka
 • Lepidlo
 • Fasádny drevený obklad
 • Tepelný odpor konštrukcie 8,1 (m².K)/K
Rez obvodovej steny 2 z exteriéru – drevo

Rez obvodovej steny 2 z interiéru – drevo

Strop

 • Maľovka biela 2 x+penetrácia
 • Protipožiarny sadrokartón 12,5 mm
 • Parozábranná fólia
 • SDK konštrukcia (obojsmerný rošt, znížený na priamych závesoch)
 • Stropné trámy 190 mm
 • Striekaná izolácia 250 – 300 mm
 • neobytné podkrovie
 • Tepelný odpor konštrukcie: R = 7,9 (m².K)/W
Strop 1.NP-podkrovie

Šikmý strop

 • Drevený interiérový obklad + náter
 • Protipožiarny sadrokartón
 • Drevený rošt 40 mm
 • Parozábranná fólia
 • Drevený rošt 100 mm, priestor vyplnený striekanou izoláciou
 • Plné debnenie
 • Strešná fólia
 • Kontralaty
 • Laty
 • Škridla
 • Tepelný odpor konštrukcie: R = 8,0 (m².K)/W
Podkrovie exteriér

Pokrovie interiér

Interiérová stena

 • INTERIÉROVÁ STENA 1
 • Maľovka biela + penetrácia
 • Protipožiarny sadrokartón 12,5 mm
 • KVH 140 x 50 mm s medzistojkovou vodorovnou výstužou, polia vyplnené kamennou vlnou
 • Protipožiarny sadrokartón 12,5 mm
 • Maľovka biela+ penetrácia
Priečková stena – omietka

 • INTERIÉROVÁ STENA 2
 • Drevený obklad hrúbky 15 mm + náter
 • Protipožiarny sadrokartón 12,5 mm
 • KVH 140 x 50 mm s medzistojkovou vodorovnou výstužou, polia vyplnené kamennou vlnou
 • Protipožiarny sadrokartón 12,5 mm
 • Drevený obklad hrúbky 15 mm + náter
Priečková stena – drevo

 • INTERIÉROVÁ STENA KUPEĽŇA
 • Maľovka biela + Penetrácia
 • Protipožiarny sadrokartón 12,5 mm
 • KVH 140 x 50 mm s medzistojkovou vodorovnou výstužou, polia vyplnené kamennou vlnou
 • Parozábranná fólia
 • Drevený rošt 40 mm
 • Sadrokartón hydrofóbny 12,5, mm
 • Keramický obklad na flexibilné lepidlo
Priečková stena – kúpeľňa

Podlaha

  • PRÍZEMIE
  • Železobetónová základová doska min. 100 mm
  • Celoplošná hydroizolácia
  • Podlahový polystyrén dve vrstvy 100 + 50 mm
  • Podlahové vykurovanie
  • Betónový poter
  • Plávajúca podlaha/dlažba
  • Tepelný odpor konštrukcie R = 6,1 (m².K)/W
  • POSCHODIE 1 NP – PODKROVIE
  • Nosné trámy 200 mm
  • Dlážkovica 30 mm
  • Separačná fólia
  • Kročajová izolácia 50 mm
  • Fermacell 22 mm/poter 50 mm
  • Plávajúca podlaha/dlažba
Prízemie- podlaha